Lamunan Terhenti

"Seseorang yang mempunyai pendirian adalah orang yang mau menghitung dirinya, kemudian beramal untuk kekal setelah mati. Sedangkan orang yang tidak mempunyai pendirian adalah orang yang lemah, suka menuruti hawa nafsu, kemudian berkhayal kepada Allah swt."

Dalam hal ini Hasan Bashri mengatakan," Ada orang yang lengah kerana lamunannya, yakni berhayal akan mendapatkan ampunan, sehingga ia keluar dari dunia tanpa bekal apa pun, tanpa kebaikan barang sedikit pon."