Tunjukkan Arah

Amir Al-Mu'minin berkata,"Jiwa-jiwa itu adalah seperti pasukan yang dipanggil. Mereka yang mengenal satu sama lain menjadi dekat, dan mereka yang tidak mengenal satu sama lain berbedza satu sama lain."

Muhammad ibn Al-Hanafiyah,"Tuhanku mengajarkan sopan-santun dalam diriku. Apa pun yang aku rasa bagus dalam diri orang-orang yang berakal dan berwawasan luas, aku ikuti dan aku manfaatkan; apa pun yang aku anggap buruk dalam diri orang yang bodoh aku hindari dan aku tinggalkan selamanya. Hal itu telah membawaku menuju jalan pengetahuan. Tidak ada cara yang lebih baik bagi orang beriman yang pandai daripada mengikuti teladan dari orang-orang lain, sebab itu adalah jalan yang paling jelas dan tujuan yang paling baik."

Titian Sirath

Nabi Isa as berkata, "Aku melihat sebuah batu yang di atasnya tertulis, 'Baliklah aku,' maka aku membalikkannya. Tertulis di batu itu, 'Barangsiapa tidak bertindak sesuai dengan apa yang diketahuinya akan diwajibkan untuk mencari apa yang tidak diketahuinya, dan pengetahuannya sendiri akan berbalik menentangnya.'"
Allah mewahyukan kepada Dawud, "Hal terkecil yang akan Kulakukan terhadap seseorang yang memiliki pengetahuan, tetapi tidak bertindak sesuai dengan pengetahuan itu adalah menganggap pengetahuannya lebih buruk daripada tujuh puluh hukuman batin yang merupakan akibat dari kehendak-Ku untuk menghilangkan hatinya kebahagiaan dalam mengingat-Ku."


*********************************************************************************
Tidak ada jalan untuk mencapai Allah kecuali melalui ilmu. Dan ilmu merupakan perhiasan bagi manusia di dunia ini dan akhirat nanti, menuntunnya menuju Surga, dan dengan sarana itu dia memperolehi ridha Allah.