Titian Sirath

Nabi Isa as berkata, "Aku melihat sebuah batu yang di atasnya tertulis, 'Baliklah aku,' maka aku membalikkannya. Tertulis di batu itu, 'Barangsiapa tidak bertindak sesuai dengan apa yang diketahuinya akan diwajibkan untuk mencari apa yang tidak diketahuinya, dan pengetahuannya sendiri akan berbalik menentangnya.'"
Allah mewahyukan kepada Dawud, "Hal terkecil yang akan Kulakukan terhadap seseorang yang memiliki pengetahuan, tetapi tidak bertindak sesuai dengan pengetahuan itu adalah menganggap pengetahuannya lebih buruk daripada tujuh puluh hukuman batin yang merupakan akibat dari kehendak-Ku untuk menghilangkan hatinya kebahagiaan dalam mengingat-Ku."


*********************************************************************************
Tidak ada jalan untuk mencapai Allah kecuali melalui ilmu. Dan ilmu merupakan perhiasan bagi manusia di dunia ini dan akhirat nanti, menuntunnya menuju Surga, dan dengan sarana itu dia memperolehi ridha Allah.