WILAYAH DAN KESUCIAN

[AMANAT YANG SAMA]

Dalam sebuah hadis termasyur disebutkan:

"Hati orang Mukmin adalah singgahsana Maha Pengasih."

Dan dalam hadis qudsi yang terkenal disebutkan:

"Bumi dan langit-Ku tidak mampu menampung-Ku, tetapi hati hamba-Ku yang Mukmin mampu menampung-Ku." [Wasa'il Al-Syi'ah, Vol. IV, h. 688]

Hati sang Mukmin adalah takhta, singgahsana, dan tempat kediaman Wujud Suci. Wujud Suci adalah pemilik tempat kediaman itu. Memusatkan perhatian hati pada selain Allah Taala berarti tidak menunaikan amanat-Nya. Mencintai sesuatu selain Wujud Suci dan hamba-hamba pilihan-Nya berarti, dalam keyakinan 'irfan, mengkhianati Allah. 'Wilayah' dan kecintaan kepada Ahl Al-Bait a.s. serta pengetahuan akan kedudukan suci mereka merupakan amanat dari Allah.

Oleh kerana itu, dalam banyak hadis mulia, kata "amanat" dalam QS Al-Ahzab [33]: 72 ditafsirkan sebagai wilayah Amir Al-Mukminin 'Ali, a.s.

Penjarahan atas 'wilayah' dan khilafah beliau merupakan suatu pengkhianatan. Kegagalan untuk mengikuti pribadi suci itu juga merupakan salah satu bentuk pengkhianatan.

Disebutkan dalam hadis-hadis suci bahwa Syi'ah adalah kepatuhan penuh (kepada Ahl Al-Bait) secara penuh. Sekadar mengaku-aku sebagai Syi'ah, tanpa kepatuhan penuh, tidak akan dianggap sebagai Syi'ah.

Segala puji bagi Allah, di awal dan di akhir.[]