Aku Naik Saksi

Dalam sebuah syair disebutkan sebagai berikut:

Kepada Kekasih aku pasrahkan semua urusanku
Jika Dia mahu, Dia menghidupkanku
Dan jika Dia mahu, Dia membinasakanku


Pemahaman yang sama juga ditunjukkan oleh ayat Al Kuran yang lainnya, seperti berikut ini,"Dan tidaklah patut bagi Mukmin dan Mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata"(Q.S. Al-Ahzab, 33:36). Juga diisyaratkan oleh ayat,"Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka"(Q.S. Ali Imran, 3:128).