Cahaya Allah

Tidak ada manusia yang lebih dekat kepada Allah, melebihi Muhammad Saww. Namun pada saat yang sama, tidak ada manusia yang menandingi beliau dalam aktivitas ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Beliau adalah orang yang tinggi posisinya di sisi Allah, namun beliau justru sangat rajin dalam melakukan aktivitas ibadah. Bahkan diceritakan oleh Aisyah, kaki beliau sampai bengkak-bengkak kerana sering berlama-lama dalam posisi berdiri saat solat. Beliau mewajibkan solat malam untuk diri beliau, padahal solat malam beliau sunnatkan bagi umatnya.