Di sisi-Nya

"Duhai Allah.. Seandainya aku menyembah-Mu kerana takut terhadap neraka-Mu, maka lemparkanlah aku ke dalamnya. Sekiranya aku menyembah-Mu karena mengharapkan syurga-Mu, maka haramkanlah ia dariku. Dan jika aku menyembah-Mu kerana Wajah Mulia-Mu, maka janganlah Kauharamkan aku untuk melihat-Nya." - Rabiah Adawiyah